free html hit counter

Nawashib Fiil Mudhari’

Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari'

Nawashib Fi’il Mudhari’ Dalam Ilmu Nahwu

A. Huruf Yang Menasab Fiil Mudhari
Nawashib fi’il mudhari’ adalah sesuatu yang membuat fi’il mudhari’ menjadi nashab/manshub.

Fiil mudhari wajib nashab apabila didahului oleh huruf-huruf nashab.
Adapun huruf-huruf nashab yaitu :
●  أَنْ
●  لَنْ
●  إِذَنْ
●  كَيْ
●  لامُ الجُحُوْدِ
●  حَتَّى
●  فَاءُ السَّبَبِيَّةِ
●  وَاوُ المَعِيَّةِ

Semuanya berjumlah 8 huruf, akan tetapi sebagian ulama nahwu menambah 2 huruf lain, yaitu :

●  لَامُ التَّعْلِيْلُ
●  ثَمَّ

Semuanya menjadi 11 huruf, dan semua huruf tersebut memutlakkan makna mudhari’ menjadi makna istiqbal (masa mendatang).

4 Huruf yang pertama, menashab fi’il mudhari langsung dengan sendirinya.

Sisanya dinashab oleh ( أَنْ ) Muzmarah, wajib ataupun boleh.

1. Huruf-Huruf Nashab

Pertama : ( أَنْ ) adalah huruf masdariyyah karena fiil sesudahnya bisa di bentuk menjadi masdar muawwal.
Contoh :

● ” َأُريدُ أنْ أنجح ” = Saya ingin (akan) sukses

Dalam bentuk masdar muawwal :

” َأريد النجاح ” = ” Saya ingin kesuksesan “

● ” وَأَنْ تصُومُوا خيرٌ لكُم ” =

Dalam bentuk masdar muawwal :

صِيَامُكُمْ خيرٌ لكم ” = ” Puasa kalian itu baik untuk kalian “

Dan huruf ( أَنْ ) ini adalah huruf nashab yang menashabkan fiil mudhari juga sebagai huruf istqbal, karena mengkhususkan makna mudhari (masa sekarang) menjadi makna mustaqbal (masa mendatang) secara mutlak tanpa hal (keadaan).

Contoh :

● ِأَنْ تقومَ أمامَ الفصل
● أَنْ أتعلمَ النحوَ أحسن ممّا سبق

Kedua : ( لَنْ ) adalah huruf nafi (larangan) juga sebagai huruf nashab dan huruf istiqbal, huruf ini berfungsi sebagai taukid nafi atau penegasan larangan.

Contoh :
● لَنْ يُفلحَ الكاذبون  =  Pembohong tidak akan pernah menang
● ّلَنْ تنالُوا البر = Kamu tidak akan memperoleh kebajikan…

Ketiga : ( إِذَنْ ) adalah huruf jawab dan menjadi pemisah kalimat yang terletak sebelumnya, dan huruf ini menunjukkan makna istiqbal.

Contoh :

● إذن أكرمَك = Jadi, aku akan muliakanmu

Kalimat tersebut adalah sebuah jawaban untuk seseorang yang berkata kepadamu ” سَأزُورُك

Huruf ini menashab fiil mudhari dengan 3 syarat yaitu :

1. Fiil berbentuk mustaqbal
Contoh :
Seorang murid berkata :
سَأَعْمَلُ جَيِّدًا” = ” Aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh “

Dan gurunya menjawab :
إذن أنجحَك ” = ” jadi, aku akan membuat kamu sukses “

2. Terletak di awal kalimat
Contoh :
إذن أساعدَك ” = ” Jadi, aku akan menolong kamu “

Kalimat tersebut merupakan jawaban untuk seseorang yang berkata :
” َسأطلب منك العون ” = ” Akan kumintai engkau bantuan “

3. Bersambung dengan fiil
Contoh :
إذن تنجحَ في اﻹمتحان “

Merupakan jawaban bagi seseorang yang berkata :
” ِسأجدّ في التعلم ”

Tidak boleh ada kata yang dapat memisahakan antara ( إذن ) dan fiil, misalnya :

BACA JUGA :  Percakapan bahasa Arab untuk pekerja migran

” ُإذن أنت تنجح ”

Maka apabila ada pemisah diantara ( إذن ) dan fiil, maka hukumnya tidak lagi nasab melainkan berubah menjadi rafa’.

Keempat : ( كَيْ ) adalah huruf masdari, huruf nashob dan sebagai huruf istiqbal. Sama halnya seperti hukum ( أَنْ ) yang bisa diubah fiil sesudahnya menjadi masdar.

Contoh :

● إحفظ الدرس كي ينطلقَ كلامك = Hafalkanlah pelajaran supaya bagus perkataanmu
● َساعد والديك كي تسعد = Bantulah orang tuamu agar kamu bahagia

Jika contohnya :

● ” َجئت لكي أتعلم

Ketika ditakdirkan menjadi masdar muawwal :

● ” ِجئت لِلتَّعَلُّمِ

Maka, Kata ta’alum majrur dengan huruf lam.

Pada umumnya, ketika didahului lam huruf jar maka berfungsi sebagai penetapan hukum.

Jika tidak didahului ( أَنْ ) maka ditakdirkan.

Contoh :

● ََإِستقمْ كي تفلح

Dalam bentuk lain :

● َلِكَيْ تفلح

Adapun masdar muawwal berada pada posisi jar dengan lam yang ditakdirkan.

2. Posisi-Posisi Ditaqdirkannya Huruf ( أَنْ )

Diantara huruf yang menasاabkan fiil mudhari, huruf ( أَنْ ) lebih khusus kedudukannya karena bisa menjadi dhahir ataupun disembunyikan / Muzmar. Dan dibagi menjadi 2 pembagian :

Pertama : Boleh menyembunyikan ( أَنْ )

Artinya boleh ditakdirkan ( أَنْ ) jika posisinya terletak setelah :

1. Huruf ( لام كي ) atau disebut juga lam ta’lil adalah lam jarriyah yang ada illat setelahnya dan menjadi sebab bagi kata sebelumnya.

Contoh :

● إقرأْ التاريخَ لِتنتفعَ بعبره = Bacalah sejarah supaya kamu bisa ambil pelajarannya

Atau boleh digunakan ( أن ) :

● إقرأْ التاريخَ لِأَن تَنْتَفِعَ بعبره

Contoh diatas adalah jika tidak diiringi Lam Nafi atau huruf Lam yang lainnya, maka jika diiringi salah satu huruf Lam tersebut maka wajib dhahir.

2. Lam Aqibah ( لام العقبة ) atau ( لام الجارة ) yang setelahnya ada aqibah dan nilai tertentu, juga dinamakan Lam Sairuroh ( لام الصيرورة ).

Contoh :

● قتل اﻹبراهيمُ ليكونَ ﻷهله حربا


Kedua : Wajib menyembunyikan ( أن )
Wajib disembunyikan pada 5 posisi :

1. Terletak setelah ( لام الجحود ) yaitu Lam Jarriyah yang terletak setelah kata :

● َمَا كَان
● ْمَا لَمْ يَكُن

Kedua kata diatas adalah naqis.

Contoh :

ما كان الله ليظلمَهم

لم يكنِْ الله ليغفرَ لهم

Kedua kata yang dicetak tebal diatas manshub dengan ( أن ) yang ditakdirkan atau disembunyikan

Contoh Lain :

ما كان المسجد لينامَ فيه

لم تكن الجامعة ليظهرَ فيها الطلبة

2. Terletak setelah ( فاء السببية ) yaitu huruf yang memberi faedah ( أن ) sebelumnya menjadi sebab bagi kata sesudahnya.

Contoh :

● َلا تكسلْ فتخسر


● ََََإقرأْْ بدقة فتفهم

● هل تشأل المدرس فيعلمُوك

● كُونوا يدا واحدةا فتفوزُوا

Maka fiil-fiil yang terletak sesudah Fa’ Sababiyah wajib manshub.

Huruf Fa’ sababiyah sering dan selalu didahului oleh kalimat nafi atau kalimat tuntutan (perintah, larangan dan pertanyaan).

3. Terletak setelah ( واو المعية ) / ( ثَمَّ) huruf waw ma’iyyah atau tsamma.

Kedua huruf ini memiliki makna beserta atau bersama antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya, dalam kata lain huruf ini memiliki makna SALING.
Contoh :
BACA JUGA :  Percakapan bahasa Arab untuk kelompok belajar

● ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلمَ الصابرين

Fiil yang dicetak tebal wajib mansub dengan ( أن ) yang disembunyikan atau ditakdirkan setelah waw ma’iyah.

Contoh dalam syair :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

Maksudnya : ” jangan engkau melarang orang lain berbuat perbuatan yang tercela sementara kamu juga melakukan perbuatan keji tersebut dan jika kamu tetap melarangnya maka kamu telah menjadikan dalam diri kamu aib yang besar”.

Fiil mudhari yang dicetak tebal pada syair diatas wajib dinasabkan dengan ( أن ) muzmarah (tersembunyi) setelah huruf waw ma’iyah pada jawaban dari sebuah larangan.

Contoh lain :

● يا سعيد ! الفرار ويسلمَ أي الفرار و السلامة

Maksudnya : Kebebasan dan (beserta) keselamatan

● يرضي الجبان بالهوان ثُم يسلمَ، أي الهوان مع السلامة

4. Terletak setelah ( حتى ) jarriyah yang bermakna atau sama maknanya dengan ( إلى ) atau huruf Lam Ta’lil.

Contoh :

●” قول الله تعالى : ” لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجعَ إلينا موسى

Huruf hatta disini maksudnya ” sampai ” / “sehingga” taqdirnya ” sehingga ia pulang”

● أطعِْ الله حتى تفوزَ أي لتفوز برضاه

Maksudnya adalah agar kamu berjaya dengan ridho ALLAH

● أمشي على القدم حتى أبلغَ موقف السيارة

Aku berjalan kaki hingga sampai ke pemberhentian bus

● سرت حتى أدخلَ تلك القرية

Aku berjalan sampai masuk ke kampung itu

5. Terletak setelah ( أو ) maka tidak ditaqdirkan huruf ( أن ) setelahnya. Kecuali tempat posisinya (حتى) ataupun (إلّا).

Ditaqdirkan huruf ( أو ) dengan huruf hatta ( حتى ) apabila fiil sebelumnya merujuk kepada makna berkala atau step by step.
Contoh :

● أذاكر جميع دروسي أو أحفظَها أي حتى أحفظها

Aku mengulang semua pelajaranku atau aku menghafalnya, maksudnya sehingga aku menghafalnya.

Fiil Mudhari yang bercetak tebal wajib mansub dengan ditaqdirkan ( أن المضمرة ) setelah huruf ( أو ) yang memiliki makna sehingga.

Dan ditaqdirkan ( أو ) dengan huruf Illa jika fiil yang terletak sebelumnya tidak mengandung makna berkala atau berangsur-angsur.

Contoh :

● أضربك أو تقولَ الحق

” Aku pukul kecuali mau berkata jujur “

Fiil yang dicetak tebal diatas wajib manshub dengan taqdir ( أن ) kerana terletak sesudah huruf ( أو ) yang bermakna kecuali.


Instagram : @ghoorib
Fb Fanspage : Ghoorib

Check Also

Ghoorib.com | Percakapan bahasa Arab di pasar

Percakapan bahasa Arab di pasar

Pendahuluan Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang digunakan secara luas di seluruh dunia, terutama …

51 comments

 1. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Assalaamu’alaikum. Izin Meg-copy. Terimakasih

 2. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Heya i’m for tthe first time here. I fond this board andd
  I ind It truly usefull & it helped me out much.
  I hope to ggive something bacdk andd aiid others luke you aidded me.

 3. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal web site.

 4. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=https://azithromycin.digital/]zithromax canadian pharmacy[/url]

 5. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://hydroxychloroquine.guru/]buy hydroxychloroquine online[/url]

 6. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=https://onlinepharmacy.cyou/]online pharmacy europe[/url]

 7. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://atarax.cyou/]4004 atarax[/url]

 8. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=https://accutane.cyou/]accutane where to buy[/url]

 9. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Really clear website , appreciate it for this post.

 10. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=https://prednisone.cyou/]where can i buy corticosteroids pills[/url]

 11. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  What i do not understood is in truth how you’re now not really a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore considerably relating to this matter, made me personally consider it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be involved except it is something to do with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. All the time care for it up!

 12. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://atarax.cyou/]atarax 20 mg[/url]

 13. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=https://diflucan.cfd/]diflucan where to buy uk[/url]

 14. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 15. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Между синим и синим мир зеленого цвета скачать.
  Какое понятие используется для обозначения всеобщих присущих
  всем людям способностей.
  Человек воспринимает информацию с помощью. Тест на типологию личности. Эффективность восприятия информации.
  Конспект урока по теме человек личность 6 класс боголюбов.
  Уровни обобщения в психологии.
  Психический процесс ощущение.

 16. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Thanks-a-mundo for the blog article.Much thanks again. Great.

 17. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Thanks for some other wonderful article. Where else may just anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 18. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://propecia.cyou/]propecia cost comparison[/url]

 19. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Really informative article post.Really thank you! Want more.

 20. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://semaglutideozempic.online/]semaglutide for sale[/url]

 21. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Забота о вашем доме – это забота о радости. Тепловая обработка фасадов – это не только изысканный облик, но и обеспечение теплового комфорта в вашем удобном уголке. Профессионалы, команда профессионалов, предлагаем вам преобразить ваше жилище в идеальный уголок для проживания.
  Наши работы – это не просто тепловая обработка, это творческое воплощение с каждым шагом. Мы разрабатываем идеальному балансу между красотой и практичностью, чтобы ваш уголок стал не только уютным, но и изысканным.
  И самое существенное – приемлемые расходы! Мы верим, что качественные услуги не должны быть неподъемными по цене. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление коттеджа снаружи цена[/url] начинается всего начиная с 1250 руб/м².
  Современные технологии и высококачественные материалы позволяют нам создавать теплоизоляцию, долговечную и надежную. Забудьте о холодных стенах и дополнительных расходах на отопление – наше утепление станет вашим надежной защитой от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]веб-сайте[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о приятности в вашем доме. Обращайтесь к мастерам своего дела, и ваш дом преобразится настоящим художественным творением, которое принесет вам не только тепло. Вместе мы создадим обители, где вам будет по-настоящему комфортно!

 22. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  digiapk.com
  Hongzhi 황제는 후회하고 매우 흥분했습니다.

 23. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://wegovy.top/]buy wegovy in mexico[/url]

 24. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  I really liked your article. Really Great.

 25. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  doeaccforum.com
  “무슨 말을 하려는 겁니까?” 주후조가 화를 냈다.

 26. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Забота о жилище – это забота о приятности. Тепловая обработка фасадов – это не только модный облик, но и гарантия сохранения тепла в вашем уютном уголке. Профессионалы, коллектив экспертов, предлагаем вам преобразить ваше жилище в прекрасное место для жизни.
  Наши творческие решения – это не просто тепловая обработка, это творчество с каждым кирпичом. Мы добиваемся совершенному сочетанию между стилем и полезностью, чтобы ваш дом стал не только теплым, но и очаровательным.
  И самое главное – разумная цена! Мы верим, что высококачественные услуги не должны быть неподъемными по цене. [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада стоимость работ за кв м[/url] начинается всего начиная с 1250 рублей за квадрат.
  Современные технологии и качественные материалы позволяют нам создавать тепловую обработку, которая обеспечивает долговечность и надежность. Прощайте холодным стенам и дополнительным тратам на отопление – наше утепление станет вашим надежной защитой от холода.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте на потом заботу о удобстве в вашем жилище. Обращайтесь к опытным мастерам, и ваше жилище превратится настоящим художественным произведением, которое подарит вам не только тепло. Вместе мы создадим дом, в котором вам будет по-настоящему комфортно!

 27. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  I really liked your blog post.Really thank you! Great.

 28. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  10yenharwichport.com
  군인들은 얼굴에 두려움을 안고 머뭇 거리며 앞으로 나아가 쉬펑 주를 다시 묶었습니다.

 29. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Enjoyed every bit of your blog article.Much thanks again. Will read on…

 30. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Enjoyed every bit of your article post.

 31. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Im thankful for the article post.

 32. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://semaglutide.trade/]semaglutide 3mg[/url]

 33. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Wow, great blog article.Thanks Again. Really Cool.

 34. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  tsrrub.com
  Zhu Houzhao는 자연스럽게 그것을 원했고 그는 어린 아이처럼 들떠있었습니다.

 35. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Muchos Gracias for your blog.Really thank you! Keep writing.

 36. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  rivipaolo.com
  성벽 위의 사람들은 분명히 더 이상 기다릴 수 없었습니다.

 37. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  10yenharwichport.com
  Zhu Houzhao는 기침을하고 웃었습니다. “Old Fang, 동의했습니다. 돈 문제는 이야기하기 쉽습니다.”

 38. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Great article.Much thanks again. Awesome.

 39. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Looking forward to reading more. Great post.Really thank you! Really Great.

 40. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Excellent job!

 41. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Hello.This post was extremely remarkable, particularly since I was looking for thoughts on this issue last Friday.

 42. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://wegovy.directory/]buy wegovy in mexico[/url]

 43. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  10yenharwichport.com
  그 야만인들은 황제를 본 적이 없지만 당연히 걱정할 필요가 없습니다.

 44. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  I am really impressed with your writing talents as neatly as with the format on your blog. Is this a paid topic or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing, it is rare to see a great weblog like this one nowadays..

 45. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  homefronttoheartland.com
  그런 배, 얼마나 많은 군인과 민간인이 그것을 찾았는지 모르겠습니다.

 46. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=https://semaglutideozempic.online/]rybelsus buy from canada[/url]

 47. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  [url=http://ozempic.guru/]wegovy tab 7mg[/url]

 48. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  chasemusik.com
  그가 포기하자마자 힘센 남자는 으스대며 Beizhen Fusi의 본당으로 빠르게 들어갔다.

 49. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  Дорогие Партнеры!
  Предлагаем вам новаторское моду в мире декора интерьера – шторы плиссе. Если вы стремитесь к великолепию в всех подробности вашего жилища, то эти сукна станут великолепным решением для вас.
  Что делает шторы плиссе столь единственными? Они совмещают в себе элегантность, использование и полезность. Благодаря особенной формации, новым материям, шторы плиссе идеально подходятся для какова угодно помещения, будь то гостинка, ложа, печь или должностное пространство.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе на пластиковые окна[/url] – совершите уют и превосходство в вашем доме!
  Чем понравятся шторы плиссе для вас? Во-первых, их особенный бренд, который прибавляет индивидуальность и шик вашему декору. Вы можете подобрать из разнообразных текстур, оттенков и процедур, чтобы подчеркнуть отличительность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают широкий спектр функциональных вариантов. Они могут регулировать уровень освещения в пространстве, оберегать от солнечных лучей, обеспечивать закрытость и создавать уютную среду в вашем доме.
  Мы ресурс: [url=https://tulpan-pmr.ru]https://tulpan-pmr.ru[/url]
  Наша компания поможем вам выбрать шторы плиссе, какие прекрасно гармонизируются с для вашего дизайна!

 50. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  socialmediatric.com
  노래가 끝난 후 Zhu Houzhao는 신나게 손뼉을 쳤습니다. “알았어 알았어…”

 51. Ghoorib.com | Nawashib Fiil Mudhari

  binsunvipp.com
  물론 사람들이 가장 좋아하는 것은 왕수인에게 질문하는 것이다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *